אליפות ישראל ה-57 במרוצי שדה

יום שישי, 16.2.2018

א. כללי

 • האליפות הינה אישית וקבוצתית. 
 • כל אחד מהרצים יורשה ליטול חלק במרוץ אחד בלבד, המתאים לקבוצת הגיל והמין שלו.  
 • הריצה תהיה פתוחה גם לאתלטים שאינם רשומים באיגוד. דמי הרשמה לרצים אלה 60 ש"ח. 
 • כל המשתתפים במרוץ, ללא יוצא מן הכלל, חייבים להיות עם בדיקה רפואית על-פי חוק הספורט.
 • לידיעת כל הרצים - השנה האליפות תתקיים במתחם הכדור פורח ולא בגבעת המופעים. יש להיכנס לחניון פארק גני יהושע ולנסוע לכיוון מערב. משם יש להיכנס רגלית בכניסה הראשית של הפארק עד מקום ההתכנסות.

ב. ניקוד קבוצתי

 • שלושת הראשונים בכל קבוצת גיל יילקחו בחישוב לצורך ניקוד קבוצתם. הניקוד יהיה על פי מיקום הרץ. האגודה שתצבור את מספר הנקודות הנמוך ביותר תזכה במקום הראשון. במקרה של שיוויון בין שתי קבוצות, יכריע המיקום האיכותי ביותר של הרץ האחרון לניקוד בכל קבוצה.

ג. פרסים
 
 • מדליות ותעודות יוענקו לשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה (בתנאי שיהיו 5 משתתפים בקטגוריה).
 • מגן קבוצתי יוענק לכל קבוצת גיל למקומות 3-1 לזוכות בקטגוריות השונות  על-פי התקנון.

ד. חלוקת מספרי חזה

 • קבלת מספרי החזה במעטפה יום לפני התחרות באיגוד או ביום התחרות עד השעה 09:00 בפארק הירקון במזכירות המרוץ.
 • מספרי החזה הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

ה. הרשמה ולוח זמנים

 • הרשמה מוקדמת לקבוצות מתקיימת באתר האיגוד. יש לעבוד במערכת ההרשמה (המופיעה בשירות לאגודות) עם שם המשתמש והסיסמא שנמסרה לך אשתקד. (אין הרשמה ביום המרוץ).
 • הרשמה לבודדים דרך אתר המרוץ עד ה-12.2.18 בשעה 12:00 (אין הרשמה ביום המרוץ).
 • כל אתלט המשתתף באליפות מרוצי שדה יקבל מספר חזה חדש עם שבב אלקטרוני לצורך תחרות זו בלבד.

 

שעה

קטגוריה

מרחק

07:30

בוגרים/ות

10,010מ'

08:30

נוער עד גיל 19

7,530 מ'

08:30 נערות עד 19 6,300 מ'

09:15

קדטים עד גיל 17

3,820 מ'

09:40 קדטיות עד גיל 17 2,580 מ'

10:00

ילדים עד גיל  15

2,580 מ'

10:25

ילדות עד גיל 15

2,210 מ'

10:40

ילדים עד גיל 13

2,210 מ'

10:55

ילדות עד גיל 13

1,160 מ'

11:05

ילדים עד גיל 11

1,160 מ'

11:15 ילדות עד גיל 11 1,160 מ'

 

 

שעת זינוק 

קבוצת גיל 

תאריך לידה 

מודד קבוצתי 

פרסים

אישיים 

מרחק 

07:30

בוגרים/ות

שנולדו בשנת 1998 ולפני כן

3 משתתפים

3

10,010 מ'

08:30

נוער עד גיל 19

שנולדו בין 1.1.99 -31.12.00

3 משתתפים

3

7,530 מ'

08:30

נערות עד גיל 19 שנולדו בין 1.1.99 -31.12.00 3 משתתפים
3 6,300 מ'

09:15

קדטים עד גיל 17

שנולדו בין 1.1.01– 31.12.02

3 משתתפות

3

3,820 מ'

09:40 קדטיות עד גיל 17 שנולדו בין 1.1.01 - 31.12.02 3 משתתפים 3 2,580 מ'

10:00

ילדים עד גיל 15

שנולדו ב-1.1.03 – 31.12.04

3 משתתפות

3

2,580 מ'

10:25

ילדות עד גיל 15

שנולדו ב-1.1.03 – 31.12.04

3 משתתפות

3

2,210 מ'

10:40

ילדים עד גיל 13

שנולדו ב-1.1.05 – 31.12.06

3 משתתפים

3

2,210 מ'

10:55

ילדות עד גיל 13

שנולדו ב-1.1.05 – 31.12.06

3 משתתפות

3

1,160 מ'

11:05

ילדים עד גיל 11

שנולדו ב-2007 ולאחר מכן

3 משתתפות

3

1,160 מ'

11:15
ילדות עד גיל 11 שנולדו ב-2007 ולאחר מכן 3 משתתפות 3 1,160 מ'

 

 

 

 

שעת זינוק 

קבוצת גיל 

מרחק 

סוגי סיבובים 

לכולם להוסיף 

07:30

בוגרים/ות

10,010 מ'

8 סיבובים 

זינוק + גמר

08:30
נוער עד גיל 19 7,530 מ' 6 סיבובים זינוק + גמר

08:30

נערות עד גיל 19

6,300 מ'

5 סיבובים 

זינוק + גמר

09:15

קדטים עד גיל 17

3,820 מ'

3 סיבובים 

זינוק + גמר

09:40 קדטיות עד גיל 17 2,580 מ' 2 סיבובים זינוק + גמר

10:00

ילדים עד גיל 15

2,580 מ'

2 סיבובים 

זינוק + גמר

10:25

ילדות עד גיל 15

2,210 מ'

2 סיבובים ללא עלייה לאנדרטת כדור

זינוק + גמר

10:40

ילדים עד גיל 13

2,210 מ'

2 סיבובים ללא עלייה לאנדרטת כדור

זינוק + גמר

10:55

ילדות עד גיל 13

1,160 מ'

1 סיבוב ללא עלייה לאנדרטת כדור

זינוק + גמר

11:05

ילדים עד גיל 11

1,160 מ'

1 סיבוב ללא עלייה לאנדרטת כדור

זינוק + גמר

11:15 ילדות עד גיל 11 1,160 מ' 1 סיבוב ללא עלייה לאנדרטת כדור זינוק + גמרמקצה בוגרים/בוגרות - קטגוריית גיל

נשים

 גברים

בוגרות כללי

בוגרים כללי

ותיקות 35-44

ותיקים 35-39

ותיקות 45+

ותיקים 40-44


ותיקים 45-49

ותיקים 50-54
  ותיקים 55-59

ותיקים 60+