אליפות ישראל ה-56 במרוצי שדה

יום שישי, 17.2.2017

א. כללי

 • האליפות הינה אישית וקבוצתית. 
 • כל אחד מהרצים יורשה ליטול חלק במרוץ אחד בלבד, המתאים לקבוצת הגיל והמין שלו.  
 • הריצה תהיה פתוחה גם לאתלטים שאינם רשומים באיגוד. דמי הרשמה לרצים אלה 60 ש"ח. 
 • האליפות משמשת גם כמחזור ליגה לקדטים ומרכזי מצויינות לילדים 13 וילדים 15. פרטים בנושא מופיעים בתקנוני הליגות בספר האתלטיקה 2016.
 • כל המשתתפים במרוץ, ללא יוצא מן הכלל, חייבים להיות עם בדיקה רפואית על-פי חוק הספורט.

ב. ניקוד קבוצתי

 • שלושת הראשונים בכל קבוצת גיל (פרט לבוגרים נשים/ נערות) יילקחו בחישוב לצורך ניקוד קבוצתם. הניקוד יהיה על פי מיקום הרץ. האגודה שתצבור את מספר הנקודות הנמוך ביותר תזכה במקום הראשון.
 • בין הבוגרים  יילקחו בחישוב 3 משתתפים ראשונים מכל אגודה, לקבוצת גיל זו ישויכו גם קטגוריות הותיקים.
 • בין הנשים יילקחו בחישוב 3 משתתפות ראשונות מכל אגודה. קבוצה זו תכלול את הקטגוריות נערות 19 ונשים. 

ג. פרסים
 
 • מדליות ותעודות יוענקו לשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה (בתנאי שיהיו 5 משתתפים בקטגוריה).
 • מגן קבוצתי יוענק לכל קבוצת גיל למקומות 3-1 לזוכות בקטגוריות השונות  על-פי התקנון.

ד. חלוקת מספרי חזה

 • קבלת מספרי החזה במעטפה יום לפני התחרות באיגוד או ביום התחרות עד השעה 09:00 בפארק הירקון במזכירות המרוץ.
 • מספרי החזה הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

ה. הרשמה ולוח זמנים

 • הרשמה מוקדמת לקבוצות מתקיימת באתר האיגוד. יש לעבוד במערכת ההרשמה (המופיעה בשירות לאגודות) עם שם המשתמש והסיסמא שנמסרה לך אשתקד. (אין הרשמה ביום המרוץ).
 • הרשמה לבודדים במשרדי איגוד האתלטיקה עד ה-13.2.17 בשעה 12:00 (אין הרשמה ביום המרוץ).

 • כל אתלט המשתתף באליפות מרוצי שדה יקבל מספר חזה חדש עם שבב אלקטרוני לצורך תחרות זו בלבד.

 

שעה

קטגוריה

מרחק

07:30

בוגרים/ותיקים

10,450מ'

07:30 בוגרות/ותיקות 10,450מ'          
08:15
 
מרוץ משפחתי הורים וילדות 1,100 מ'

08:30

נערים 19

8,440 מ'

09:10

נערות 19

6,450 מ'

09:40

קדטים 17

4,420 מ'

10:05

קדטיות 17

3,130 מ'

10:20

ילדים עד גיל  15

2,400 מ'

10:35

ילדות עד גיל 15

1,900 מ'

10:45

ילדים עד גיל 13

1,900 מ'

10:55

ילדות עד גיל 13

1,100 מ'

11:05

ילדות עד גיל 11

1,100 מ'

11:15

ילדים עד גיל 11

1,100 מ'

11:30

טקס סיום

 

 

 

שעת זינוק 

קבוצת גיל 

תאריך לידה 

מודד קבוצתי 

פרסים

אישיים 

מרחק 

07:30

בוגרים/ותיקים

שנולדו בשנת 1997 ולפני כן

3 משתתפים

3

10,450 מ'

07:30

בוגרות/ותיקות

שנולדו בשנת 1997 ולפני כן

3 משתתפים

3

10,450 מ'

08:30

נוער (גיל 19)

שנולדו בין 1.1.98 -31.12.99

3 משתתפות

3

8,440 מ'

09:10

נערות (גיל 19)

שנולדו בין 1.1.98 – 31.12.99

3 משתתפים

3

6,450 מ'

09:40

קדטים (גיל 17)

שנולדו בין 1.1.00– 31.12.01

3 משתתפות

3

4,420 מ'

10:05

קדטיות (גיל 17)

שנולדו בין 1.1.00 – 31.12.01

3 משתתפים

3

3,130 מ'

10:20

ילדים עד גיל 15

שנולדו ב-1.1.02 – 31.12.03

3 משתתפות

3

2,400 מ'

10:35

ילדות עד גיל 15

שנולדו ב-1.1.02 – 31.12.03

3 משתתפות

3

1,900 מ'

10:45

ילדים עד גיל 13

שנולדו ב-1.1.04 – 31.12.05

3 משתתפים

3

1,900 מ'

10:55

ילדות עד גיל 13

שנולדו ב-1.1.04 – 31.12.05

3 משתתפות

3

1,100 מ'

11:05

ילדות עד גיל 11

שנולדו ב-2006 ולאחר מכן

3 משתתפות

3

1,100 מ'

11:15

ילדים עד גיל 11

שנולדו ב-2006 ולאחר מכן

3 משתתפים

3

1,100 מ'

11:30

טקס סיום    

 

 

 • בדירוג מודד הקבוצתי יחושב סך המיקום של 3 האתלטים הראשונים מכל אגודה. במקרה שיהיה תיקו בין שתי אגודות יכריע המיקום של האתלט השלישי בדירוג של הקבוצות הנמצאות בתיקו.

 

 

שעת זינוק 

קבוצת גיל 

מרחק 

סוגי סיבובים 

לכולם להוסיף 

07:30

בוגרים/ותיקים

10,450 מ'

5 סיבובים גדולים

זינוק + גמר

07:30

בוגרות/ותיקות

10,450 מ'

5 סיבובים גדולים

זינוק + גמר

08:15 מרוץ משפחות הורים וילדות 1,100 מ' סיבוב קטן זינוק + גמר
 

08:30

נוער (גיל 19)

8,440 מ'

4 סיבובים גדולים

זינוק + גמר

09:10
 
נערות (גיל 19) 6,450 מ' 3 סיבובים גדולים זינוק + גמר
 

09:40

קדטים (גיל 17)

4,420 מ'

2 סיבובים גדולים

זינוק + גמר

10:05

קדטיות (גיל 17)

3,130 מ'

סיבוב קטן + סיבוב גדול

זינוק + גמר

10:20

ילדים עד גיל 15

2,400 מ'

סיבוב גדול

זינוק + גמר

10:35

ילדות עד גיל 15

1,900 מ'

2 סיבובים קטנים

זינוק + גמר

10:45

ילדים עד גיל 13

1,900 מ'

2 סיבובים קטנים

זינוק + גמר

10:55

ילדות עד גיל 13

1,100 מ'

סיבוב קטן

זינוק + גמר

11:05

ילדות עד גיל 11

1,100 מ'

סיבוב קטן 

זינוק + גמר

11:15

ילדים עד גיל 11

1,100 מ'

סיבוב קטן 

זינוק + גמרמקצה בוגרים/בוגרות - קטגוריית גיל

נשים

 גברים

בוגרות כללי

בוגרים כללי

ותיקות 35-44

ותיקים 35-39

ותיקות 45+

ותיקים 40-44


ותיקים 45-49

ותיקים 50-54
  ותיקים 55-59

ותיקים 60+