רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדראגודהמקצה
azurironenmaleביחד נוכל10,450 מ' -גברים
CohenKobimale1,100 מ' - הורים וילדות
DavisYaronmaleסוללים ים10,450 מ' -גברים
אבוטבולאלירןmaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' -גברים
אבטהאשטוmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
אביביתאביביתfemaleאחר1,100 מ' - הורים וילדות
אברמובאוריmaleמכבי אבני העזר ראשל"צ4,420 מ' - קדטים
אהרונובשניfemale1,900 מ' - ילדות עד גיל 15
אוריאיתןmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון10,450 מ' -גברים
אלבזשמעוןmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
אלברטאיציק maleהפועל רצים בעבודה אלישרא10,450 מ' -גברים
אלוסליאת femaleהפועל רצים בעבודה סלקום10,450 מ' - נשים
אלמוסנינושליfemale1,100 מ' - הורים וילדות
אמויאלרענן maleהפועל רצים בעבודה משרד החקלאות10,450 מ' -גברים
אמיתיגיליfemaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון10,450 מ' - נשים
אריכארןmaleרצי מפעל הפיס10,450 מ' -גברים
ביטוןעידיתfemaleאחר1,100 מ' - הורים וילדות
ביטוןרחל אורfemaleאחר1,100 מ' - הורים וילדות
בירןזיוmale GRC מועדון ריצה1,900 מ' - ילדים עד גיל 13
בכראורליןfemaleמולטי1,100 מ' - ילדות עד גיל 11
בלטהברהןmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
בן חור פיקאיילתfemaleהפועל רצים בעבודה סלקום10,450 מ' - נשים
בראיילmaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' -גברים
ברגשלמהmale10,450 מ' -גברים
ברונשטייןדבmaleהפועל רצים בעבודה בזק10,450 מ' -גברים
ברנהרט מגןאתיהfemale1,100 מ' - הורים וילדות
ברנשטייןלימור female1,100 מ' - הורים וילדות
ברפמןאוריmaleאחר1,900 מ' - ילדים עד גיל 13
ברקןאמילי female1,100 מ' - הורים וילדות
ברקןקרן ברקןfemale1,100 מ' - הורים וילדות
גבאייואבmaleTRIMORE4,420 מ' - קדטים
גוטליבנוגהfemaleTRIMORE3,130 מ' - קדטיות
גולדיןליאורmaleהפועל רצים בעבודה בזק10,450 מ' -גברים
גולןקובי maleהפועל רצים בעבודה בזק10,450 מ' -גברים
גוריןמאורmaleהפועל רצים בעבודה סלקום10,450 מ' -גברים
גזהייאנדלקאוmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
גיאתדורוןmaleהפועל רצים בעבודה אלישרא10,450 מ' -גברים
גלבוענתיmaleהפועל רצים בעבודה משרד החקלאות10,450 מ' -גברים
גלםליעדmale GRC מועדון ריצה1,900 מ' - ילדים עד גיל 13
גלמןארקדיmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
גלעדגיאmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון10,450 מ' -גברים
גמליאלרועיmaleTRIMORE4,420 מ' - קדטים
גרטירפאלmale10,450 מ' -גברים
גרינברגיפיתfemale1,100 מ' - הורים וילדות
גרשטייםאורfemale1,100 מ' - הורים וילדות
דהןחגיmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
דודתמרהfemale3,130 מ' - קדטיות
דייןרונןmale1,100 מ' - הורים וילדות
דנוןאיתי maleTRIMORE4,420 מ' - קדטים
דסטהמרהmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
דקלעמירםmale10,450 מ' -גברים
דרוראסנת female GRC מועדון ריצה1,100 מ' - ילדות עד גיל 13
הדסנדבmaleאנטוניו4,420 מ' - קדטים
הוןאיתיmale GRC מועדון ריצה1,900 מ' - ילדים עד גיל 13
הראלטלmaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' -גברים
הרניק בר עידו maleאחר1,100 מ' - הורים וילדות
ויינגרטןאירינהfemaleהשגים מערב ראשל"צ1,100 מ' - הורים וילדות
וייסאמירmaleהפועל רצים בעבודה אלישרא10,450 מ' -גברים
וכמןנגהfemale GRC מועדון ריצה3,130 מ' - קדטיות
וקנידפנהfemale1,100 מ' - הורים וילדות
וקניןיוניmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
זאנהדניmaleברמד10,450 מ' -גברים
זבליקרוניfemaleTRIMORE3,130 מ' - קדטיות
זגינאיקוולריהfemaleהפועל עמק חפר ב1,100 מ' - הורים וילדות
זורבסקישגיאmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' - נשים
זיידלרצביהfemaleאחר1,100 מ' - הורים וילדות
זיל-ברנפתליmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון10,450 מ' -גברים
זילברצויג אקוסטהדליתfemale1,100 מ' - הורים וילדות
זילברשטייןאיציקmale1,100 מ' - הורים וילדות
זמלןחגיתfemaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' - נשים
חבררונןmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
חגיפנקרmaleקרנות השוטרים10,450 מ' -גברים
חוכימהיקירmaleהפועל רצים בעבודה המשרד להגנת הסביבה10,450 מ' -גברים
חיים הכהןעוזיmaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' -גברים
חקשוריאביmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
חריססעודmale10,450 מ' -גברים
חרישאיריסfemale1,100 מ' - הורים וילדות
חשיןאופירfemaleTRIMORE6,450 מ' - נערות
חשיןאיתמרmaleTRIMORE2,400 מ' - ילדים עד גיל 15
חתםויקיfemale1,100 מ' - הורים וילדות
טגניהאוריmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
טויגשחר maleTRIMORE4,420 מ' - קדטים
טוכפלדאגםfemaleאחר1,100 מ' - הורים וילדות
טוכפלדאורfemaleאחר1,100 מ' - הורים וילדות
טוכפלדדודיmaleאחר1,100 מ' - הורים וילדות
טטרואברהםmaleרצים בעבודה-שב"ס10,450 מ' -גברים
טיליניןסרגייmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
טסמהמנלהmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
יגוריואבmaleTRIMORE2,400 מ' - ילדים עד גיל 15
יונאיטלmaleהפועל רצים בעבודה אלישרא10,450 מ' -גברים
יחזקאלאביחיmale8.44 ק"מ - נוער
כאסקיאילייmaleTRIMORE2,400 מ' - ילדים עד גיל 15
כהןנעמהfemale GRC מועדון ריצה1,100 מ' - ילדות עד גיל 13
כהןרועיmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון10,450 מ' -גברים
כהןרחמיםmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
כהןשימיmaleרצי מפעל הפיס10,450 מ' -גברים
כהן כליףהגרfemale3,130 מ' - קדטיות
כרמיןיהונתןmale4,420 מ' - קדטים
לאוריעלfemaleהפועל רצים בעבודה וולקני10,450 מ' - נשים
להמןשחףfemaleTRIMORE3,130 מ' - קדטיות
להמןשחרfemaleTRIMORE3,130 מ' - קדטיות
לובצ'יקערןmaleהפועל רצים בעבודה טבע10,450 מ' -גברים
לוגשיאורנהfemaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' - נשים
לוטבקגביmaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' -גברים
לויאשרmaleהפועל רצים בעבודה וולקני10,450 מ' -גברים
לוירביבmaleהפועל רצים בעבודה וולקני10,450 מ' -גברים
לויטיןנובלfemaleאחר1,100 מ' - ילדות עד גיל 11
לוןאדם maleאלתרמנס2,400 מ' - ילדים עד גיל 15
לזרוביץ'צביmaleהפועל רצים בעבודה סלקום10,450 מ' -גברים
לסקוברויתfemaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' - נשים
לרריהליfemaleTRIMORE1,900 מ' - ילדות עד גיל 15
מאיוניתאיmaleאחר4,420 מ' - קדטים
מאיירמארקmaleXtrim10,450 מ' -גברים
מונטגליקקמיfemale1,100 מ' - הורים וילדות
מוסאיגליתfemale1,100 מ' - הורים וילדות
מוסאילי-היאfemale1,100 מ' - הורים וילדות
מור מועלםראובןmaleרצי מפעל הפיס10,450 מ' -גברים
מוריץ אוהדmale GRC מועדון ריצה1,900 מ' - ילדים עד גיל 13
מיילרמיכאלmaleאחר10,450 מ' -גברים
מיסרזmale1,100 מ' - הורים וילדות
מלכהסהרmaleאחר4,420 מ' - קדטים
מלרמיכאלmaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' -גברים
מנדלאוריmale4,420 מ' - קדטים
מרקוסדודmaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' -גברים
מתיתיהמינוmaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' -גברים
נגאוקרחגיmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
ניסימיאןיהונתןmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
ניסנבויםאברהםmaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' -גברים
נירירוןmaleהפועל רצים בעבודה אלישרא10,450 מ' -גברים
סאיגנירית female10,450 מ' - נשים
סבגאילןmaleהפועל רצים בעבודה משרד החקלאות10,450 מ' -גברים
סבחדודוmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
סהריעל female1,100 מ' - הורים וילדות
סלטיברקmaleהפועל רצים בעבודה וולקני10,450 מ' -גברים
סמאימרדכיmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
עטילהראונקfemaleM&M10,450 מ' - נשים
עמרמאירmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
פארליהfemale1,100 מ' - הורים וילדות
פארלילהfemale1,100 מ' - הורים וילדות
פולישוקנועהfemale GRC מועדון ריצה1,900 מ' - ילדות עד גיל 15
פולקדורוןmaleרצי מפעל הפיס10,450 מ' -גברים
פחימהאילנהfemaleהפועל רצים בעבודה טבע10,450 מ' - נשים
פלגרזmale GRC מועדון ריצה4,420 מ' - קדטים
פנקרדניאלה female1,100 מ' - הורים וילדות
פנקרעמריmale1,100 מ' - הורים וילדות
פנקררותםfemale1,100 מ' - הורים וילדות
פרומניקאוריmaleTRIMORE4,420 מ' - קדטים
פרטושעידןmaleTRIMORE8.440 מ' - נוער
פרנקוטלfemale GRC מועדון ריצה1,900 מ' - ילדות עד גיל 15
פרקששרגאmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון10,450 מ' -גברים
צוקרזהרfemale1,100 מ' - הורים וילדות
צוקרנוריתfemale1,100 מ' - הורים וילדות
צורגילmaleהפועל רצים בעבודה טבע10,450 מ' -גברים
ציוניאילהfemaleהפועל רצים בעבודה טבע10,450 מ' - נשים
קבילילילךfemaleרצי מפעל הפיס10,450 מ' - נשים
קובסיאביmaleהפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך10,450 מ' -גברים
קוניחובאלכסmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
קיפניסנירהfemaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' - נשים
קליוקיןיבגניmaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' -גברים
קץחייםmaleהפועל רצים בעבודה וולקני10,450 מ' -גברים
קרוארעמריmaleהפועל רצים בעבודה שב"ס10,450 מ' -גברים
קריכיליאביmaleרצים בעבודה-שב"ס10,450 מ' -גברים
קרניעמיתmaleהפועל רצים בעבודה אלישרא10,450 מ' -גברים
קרסיקאהודmale1,100 מ' - הורים וילדות
קרסיקרוניfemale1,100 מ' - הורים וילדות
רביןעמיאלmale1,100 מ' - הורים וילדות
רוביןעמירmaleרצי מפעל הפיס10,450 מ' -גברים
רוטמןיעקבmaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' -גברים
רוםמאיהfemale1,100 מ' - הורים וילדות
רון אנגלרשלומיתfemaleהפועל רצים בעבודה טבע10,450 מ' - נשים
רוקחגלmaleאחר1,100 מ' - ילדים עד גיל 11
רכבוחרועיmaleנהריה2,400 מ' - ילדים עד גיל 15
שביטערןmaleהפועל רצים בעבודה משרד החקלאות10,450 מ' -גברים
שבתאימורfemale1,100 מ' - ילדות עד גיל 13
שחרעדיfemaleללא מועדון1,100 מ' - הורים וילדות
שלום שובלfemale GRC מועדון ריצה1,100 מ' - ילדות עד גיל 11
שמאייניבmaleהפועל רצים בעבודה אל על 10,450 מ' -גברים
שמואליקוביmaleרצי מפעל הפיס10,450 מ' -גברים
שמש לי femaleTRIMORE6,450 מ' - נערות
שמש נוב maleTRIMORE2,400 מ' - ילדים עד גיל 15
שמשעידוmaleהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון10,450 מ' -גברים
שפיראיורי male10.4 ק"מ -גברים
שפקאיתיmaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' -גברים
שצרבקובאביmaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' -גברים
שרתיוסףmaleהפועל רצים בעבודה10,450 מ' -גברים
תבורערןmaleהפועל רצים בעבודה רפאל10,450 מ' -גברים
תמירברfemale GRC מועדון ריצה1,900 מ' - ילדות עד גיל 15