רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
אברמובאוריmale2001TRIMOREנוער מתחת גיל 20 - מקצה 8,440 מטר
בן אליעזר נועה female2007Goldmanילדות מתחת גיל 12 - מקצה 1,100 מטר
בקררועיmale2001אחרקדטים מתחת גיל 18 - מקצה 4,420 מטר
דביעמיתmale2001TRIMOREילדים מתחת גיל 14 - מקצה 1,900 מטר
דודתמרהfemale2001נערות מתחת גיל 20 - מקצה 6,450 מטר
דולבשירהfemale2003אחרקדטיות מתחת גיל 18 - מקצה 3,130 מטר
הולנדרעופריfemale2007טריאתלון מכבי חיפהילדות מתחת גיל 12 - מקצה 1,100 מטר
וינשטייןאיילmale2005TRIMOREילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
ורדיזמירmale1964בוגרים/ות - מקצה 10,450 מטר
זבליקרוניfemale2000TRIMOREנערות מתחת גיל 20 - מקצה 6,450 מטר
זיל-ברנפתליmale1959הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןבוגרים/ות - מקצה 10,450 מטר
חשיןאופירfemale1999TRIMOREנערות מתחת גיל 20 - מקצה 6,450 מטר
יגוריואבmale2002TRIMOREקדטים מתחת גיל 18 - מקצה 4,420 מטר
כאסקיאילייmale2002TRIMOREקדטים מתחת גיל 18 - מקצה 4,420 מטר
כהןעידןmale2005טריאתלון מכבי חיפהילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
לוינועהfemale2003TRIMOREקדטיות מתחת גיל 18 - מקצה 3,130 מטר
לויטיןנובלfemale2006אחרילדות מתחת גיל 14 - מקצה 1,100 מטר
לרריהליfemale2003TRIMOREקדטיות מתחת גיל 18 - מקצה 3,130 מטר
מדינהאופירmale2005TRIMOREילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
מנדליקירmale1970Goldmanבוגרים/ות - מקצה 10,450 מטר
מנינועהfemale2009מכבי ת"א - נשיםילדות מתחת גיל 12 - מקצה 1,100 מטר
מרוםרוניfemale2004Goldmanילדות מתחת גיל 16 - מקצה 1,900 מטר
פרייברוןהלליfemale2010עוצמה גדרהילדות מתחת גיל 12 - מקצה 1,100 מטר
קלרמןעידוmale2004TRIMOREילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
קרשגלfemale2004טריאתלון מכבי חיפהילדות מתחת גיל 16 - מקצה 1,900 מטר
רוזנבויםדניאלmale2003TRIMOREקדטים מתחת גיל 18 - מקצה 4,420 מטר
ריאןעבדאללה male2000Goldmanנוער מתחת גיל 20 - מקצה 8,440 מטר
שוורץדורmale2001TRIMOREנוער מתחת גיל 20 - מקצה 8,440 מטר
שטילמןגורmale2005TRIMOREילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
שלואלוןmale2004TRIMOREילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
שמשנובmale2002אחרקדטים מתחת גיל 18 - מקצה 4,420 מטר