זכיות קבוצתיות

שנה

גברים

נשים

1972

אס"א תל-אביב

הפועל חיפה

1973

אס"א תל-אביב

הפועל חיפה

1974

הפועל עמק-חפר

הפועל חיפה

1976

אס"א תל-אביב

אס"א תל-אביב

1977

איילות

איילות

1978

הפועל עמק-חפר

איילות

1979

איילות

איילות

1980

מכבי תל-אביב

איילות

1981

מכבי תל-אביב

איילות

1982

מכבי תל-אביב

איילות

1983

מכבי תל-אביב

הפועל באר-שבע

1984

מכבי תל-אביב

הפועל עמק-חפר

1985

הפועל עמק-חפר

הפועל באר-שבע

1986

הפועל עמק-חפר

הפועל באר-שבע

1987

הפועל עמק-חפר

הפועל עמק-חפר

1988

מכבי תל-אביב

הפועל סולם-צור

1989

מכבי תל-אביב

אס"א תל-אביב

1990

מכבי תל-אביב

אס"א תל-אביב

1991

מכבי תל-אביב

הפועל חולון

1992

אליצור כפר-בתיה

הפועל תל-אביב

1993

הפועל כפר-סבא

הפועל עמק-חפר

1994

מכבי תל-אביב

הפועל נצרת

1995

מכבי תל-אביב

-

1996

אליצור נוה עמיאל

-

1997

הפועל חולון

גבהים

1998

גבהים

גבהים

1999

הפועל חולון

הפועל בועינה נוג'דאת

2000

מכבי תל-אביב

הפועל חולון

2001

מכבי תל-אביב

הפועל חולון

2002

מכבי תל-אביב

מכבי תל-אביב

2003

מכבי תל-אביב

הפועל חולון

2004

הפועל חולון

מכבי תל-אביב

2005

מכבי תל- אביב

מכבי תל –אביב

2006

מכבי תל-אביב

הפועל חולון

2007

איילות

הפועל חולון

2008

מכבי תל-אביב

מכבי תל-אביב

2009

מכבי תל-אביב

מכבי תל-אביב

2010

הפועל אורן השרון

הפועל אורן השרון

2011

הפועל אורן השרון

הפועל אורן השרון

2012

מכבי תל אביב

הפועל אורן השרון

2013

הפועל אורן השרון

הפועל חולון

2014

הפועל אורן השרון

מכבי תל-אביב

2015

הפועל אורן השרון

הפועל חולון