מנצחי האליפויות בעבר


אליהו קומאי: יליד 32, אלוף ישראל בשדה 62 ועוד 2 תארים במקצועות אחרים, החזיק בשיא הלאומי ב-10,000 מ'.

פטר אור: אלוף ישראל בשדה 63.

חיים צברי: יליד 38, אלוף ישראל בשדה 64 ועוד 6 תארים במקצועות אחרים, החזיק בשיאים הלאומיים ב-2000 מ', 3000 מ', 5000 מ' ו-3000 מכשולים.

דוד שמחוני: אלוף ישראל בשדה 65-7 ועוד 3 תארים במקצועות אחרים, החזיק בשיאים הלאומיים ב-10,000 מ', ריצת שעה, חצי מרתון ומרתון.

יובל וישניצר: יליד 47, מדליות כסף וארד במשחקי אסיה 70 ו-74 ונציג ישראל לאליפות אסיה 75, אלוף ישראל בשדה 7 פעמים בין 68-76 ועוד 12 תארים במקצועות אחרים, השיאן הלאומי מאז 36 שנה ב-5000 מ' וכן החזיק בשיאים ב-1500 מ', מייל, 2000 מ', 3000 מ', 10000 מ' וחצי מרתון.

ציון חצרוני: יליד 45, נציג ישראל לאליפות אסיה 73, אלוף ישראל בשדה 69 ו-74 ועוד 5 תארים במקצועות אחרים, החזיק בשיאים הלאומיים בריצת שעה ומרתון.

יאיר קרני: יליד 51, נציג ישראל לאליפות העולם באתלטיקה 83 ולאליפות העולם בשדה 83, אלוף ישראל בשדה 4 פעמים בין 75-85 ועוד 19 תארים במקצועות אחרים, החזיק בשיאים הלאומיים ב-3000 מכשולים, ריצת שעה, 20000 מ', חצי מרתון ומרתון.

עוזי כהן: יליד 54, אלוף ישראל בשדה 77 ועוד 3 תארים במקצועות אחרים.

אריה גמליאל: יליד 57, נציג ישראל לאולימפיאדת 84 ולחמש אליפויות עולם בשדה, אלוף ישראל בשדה 8 פעמים בין 79-90 ועוד 22 תארים במקצועות אחרים, השיאן הלאומי ב-10000 מ' מאז 24 שנה וב-2000 מ' 22 שנה, וכן החזיק בשיא ב-3000 מ'.

דב קרמר: יליד 65, נציג ישראל לאליפות אירופה בא"ק 94 ולשלוש אליפויות עולם בשדה, אלוף ישראל בשדה 5 פעמים בין 88-94 ועוד 18 תארים במקצועות אחרים, השיאן הלאומי ב-3000 מ'  מאז 16 שנה ומרתון, וכן החזיק בשיאים ב-1,500 מ', חצי מרתון ומרתון.

דניאל דסטה: יליד 69, נציג ישראל לאליפות העולם בשדה 92, אלוף ישראל בשדה 92 ועוד תואר במקצוע אחר, השיאן הלאומי בריצת שעה וב-20,000 מ'.

איילה סטאין: יליד 62, נציג ישראל לאולימפיאדות 04 (בה תפס מקום 20 במרתון) ו-08, לאליפויות העולם באתלטיקה 03, 05 ו-07 (בה תפס מקום 19 במרתון), לאליפות אירופה באתלטיקה 02, 06 ו-10 ולאליפויות העולם בשדה (5 פעמים) ובחצי מרתון (4 פעמים).  אלוף ישראל בשדה עשר פעמים בין 95-08 ותואר נוסף בתוואי קצר ב-00, ועוד 26 תארים במקצועות אחרים, השיאן הלאומי בריצת שעה, 20,000 מ', חצי מרתון ומרתון.

וודג' זבדיה: יליד 73, סגן אלוף האוניברסיאדה בחצי מרתון, נציג ישראל לאליפויות העולם  באתלטיקה 99, 05 ו-07, לאליפות אירופה באתלטיקה 02, 06 ו-10 ולחמש אליפויות עולם בחצי מרתון, אלוף ישראל בשדה 98 ו-07 ועוד 21 תארים במקצועות אחרים.

אסף בימרו: יליד 69, נציג ישראל לאולימפיאדת 04, לשש אליפויות עולם באתלטיקה (כולל מקום 20 במרתון ב-01), לאליפויות אירופה באתלטיקה 02 ו-06 ולארבע אליפויות עולם בחצי מרתון, אלוף ישראל בשדה ב-00, ועוד 13 תארים במקצועות אחרים. החזיק בשיא ישראל במרתון.

גזצ'או יוסף: יליד 75, נציג ישראל לאליפות אירופה באתלטיקה 10 ולאליפות אירופה באולם 09, אלוף ישראל בשדה 09 ושני תארים בתוואי קצר ב-03 ו-07, ועוד 21 תארים במקצועות אחרים; השיאן הלאומי ב-1500 מ', 3000 מ' ו-5000 מ'.

טסמה מוגס: יליד 88, נציג ישראל לאליפות אירופה באתלטיקה 2012 ולאליפות העולם בשדה 2010; אלוף ישראל בשדה 10 -11 ועוד תשעה תארים במקצועות אחרים; היה בעבר השיאן הלאומי ב-10,000 מ'; קבע את הקריטריון למשחקים האולימפים ריו 2016 בריצת מרתון.

יימר גטהון: יליד 92, אלוף ישראל בשדה 12 ו-14 ועוד שלושה תארים במקצועות אחרים.

גירמה אמרה: יליד 87, נציג ישראל לאליפות אירופה באתלטיקה 2014 ב-10,000 מ'. אלוף ישראל בשדה 13 ועוד ארבעה תארים במקצועות אחרים.

איימרו עלמיה: יליד 90, נציג ישראל לאליפות אירופה באתלטיקה 2014 ב-10,000 מ'. אלוף ישראל בשדה 2015 ועוד שישה תארים במקצועות אחרים. שיאן ישראל ב-10,000 מ'.

מנצחות האליפויות בעבר

חנה צדיק-שזיפי: ילידת 43, נציגת ישראל לאולימפיאדת 68, שלושה תארים במשחקי אסיה 66-70, אלופת ישראל בשדה 12 פעמים בין השנים 62-76 ועוד 16 תארים במקצועות אחרים, החזיקה בשיאים הלאומיים ב-400 מ', 800 מ', 1000 מ', 1500 מ', 2000 מ' ו-3000 מ'.

רחל הלה: ילידת 50, נציגת ישראל באליפות העולם בשדה 80, אלופת ישראל בשדה 70 ועוד 8 תארים במקצועות אחרים, החזיקה בשיא הלאומי ב-3000 מ'.

שפרה צייג: ילידת 54, אלופת ישראל בשדה 73 ועוד תואר במקצוע אחר, החזיקה בשיא הלאומי ב-1500 מ'.

שלומית חלופ: ילידת 63, אלופת ישראל בשדה 77.

ענת מאירי: ילידת 61, נציגת ישראל לאליפות העולם בשדה 79, אלופת ישראל בשדה 78 ועוד 14 תארים במקצועות אחרים, השיאנית הלאומית במייל, וכן החזיקה בשיאים ב-1500 מ', 2000 מ' ו-3000 מ'.

זהבה שמואלי: ילידת 55, נציגת ישראל באולימפיאדת 84, באליפות העולם בא"ק 83 ובשש אליפויות עולם בשדה, אלופת ישראל בשדה 8 פעמים בין השנים 79-90 ועוד 26 תארים במקצועות אחרים. החזיקה בשיאים הלאומיים ב-5,000 מ', 10,000 מ', חצי מרתון ומרתון.

מזל שלום-בן-נעים: ילידת 59, נציגת ישראל לשתי אליפויות עולם בשדה, אלופת ישראל בשדה 5 פעמים בין השנים 85-92 ועוד 8 תארים במקצועות אחרים, החזיקה בשיא הלאומי ב-2000 מ'.

רונית איכר: ילידת 62, אלופת ישראל בשדה 91.

עדנה לנקרי-שומיק: ילידת 66, נציגת ישראל לאליפות העולם בשדה 92, אלופת ישראל בשדה 93 ועוד 16 תארים במקצועות אחרים, השיאנית הלאומית ב-800 מ', 1000 מ' ו-1,500 מ'.

נילי אברמסקי: ילידת 70, נציגת ישראל לאולימפיאדת 04, לאליפויות העולם באתלטיקה 05 ו-07, לאליפויות אירופה באתלטיקה 02 ו-06 ולאליפויות העולם בשדה (פעמיים) ובחצי מרתון (6 פעמים), אלופת ישראל בשדה 11 פעמים בשנים 94-06, ועוד 48 תארים במקצועות אחרים. שיאנית ישראל בריצות 2,000 מ', 3,000 מ', 5,000 מ', 10,000 מ', חצי מרתון ומרתון.

דועה סלימן: ילידת 73, נציגת ישראל לאליפות העולם בשדה 92, אלופת ישראל בשדה 95 ועוד שבעה תארים במקצועות אחרים.

אתי איינר: ילידת 67, אלופת ישראל בשדה 03 ועוד חמישה תארים במקצועות אחרים.

סווטלנה בחמנד: ילידת 76, אלופת ישראל בשדה 3 פעמים בשנים 07-09, ועוד תשעה תארים במקצועות אחרים.

מאור טיורי: ילידת 90, אלופת ישראל בשדה 10 ועוד שמונה תארים במקצועות אחרים.

מיגל אטיאס: ילידת 86, אלופת ישראל בשדה 11 ועוד שלושה תארים במקצועות אחרים.

מארי אליאס: ילידת 81, אלופת ישראל בשדה 12 ועוד ארבעה תארים במקצועות אחרים.

אזאוונט טקה: ילידת 90, אלופת ישראל בשדה 13-15 ועוד 12 תארים במקצועות אחרים.