רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
אברמובאוריmale2001TRIMOREנוער מתחת גיל 20 - מקצה 8,440 מטר
אוכמןאביב male2009אתלטי לידר ירושליםילדים מתחת גיל 12 - מקצה 1,100 מטר
בן אליעזר נועה female2007Goldmanילדות מתחת גיל 12 - מקצה 1,100 מטר
בקררועיmale2001אחרנוער מתחת גיל 20 - מקצה 8,440 מטר
גמליאליאיתמר male2009אתלטי לידר ירושליםילדים מתחת גיל 12 - מקצה 1,100 מטר
גרטירפאלmale1971בוגרים/ות - מקצה 10,450 מטר
דביעמיתmale2005TRIMOREילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
דודתמרהfemale2001נערות מתחת גיל 20 - מקצה 6,450 מטר
דולבשירהfemale2003אחרקדטיות מתחת גיל 18 - מקצה 3,130 מטר
הולנדרעופריfemale2007טריאתלון מכבי חיפהילדות מתחת גיל 12 - מקצה 1,100 מטר
וייסגביmale1956בוגרים/ות - מקצה 10,450 מטר
וינשטייןאיילmale2005TRIMOREילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
ורדיזמירmale1964Pardo run clubבוגרים/ות - מקצה 10,450 מטר
זבליקרוניfemale2000TRIMOREנערות מתחת גיל 20 - מקצה 6,450 מטר
זיל-ברנפתליmale1959הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןבוגרים/ות - מקצה 10,450 מטר
חדשיובלmale2001עמק האושר-יזרעאלנוער מתחת גיל 20 - מקצה 8,440 מטר
חייםרזmale1999The Buttons בוגרים/ות - מקצה 10,450 מטר
חשיןאופירfemale1999TRIMOREבוגרים/ות - מקצה 10,450 מטר
יגוריואבmale2002TRIMOREקדטים מתחת גיל 18 - מקצה 4,420 מטר
יחזקאלרניmale1963בוגרים/ות - מקצה 10,450 מטר
כאסקיאילייmale2002TRIMOREקדטים מתחת גיל 18 - מקצה 4,420 מטר
כהןעידןmale2005טריאתלון מכבי חיפהילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
כץשירהfemale2001אלתרמנסנערות מתחת גיל 20 - מקצה 6,450 מטר
לוינועהfemale2003TRIMOREקדטיות מתחת גיל 18 - מקצה 3,130 מטר
לויטיןנובלfemale2006פ כושר קרביילדות מתחת גיל 14 - מקצה 1,100 מטר
לרריהליfemale2003TRIMOREקדטיות מתחת גיל 18 - מקצה 3,130 מטר
מדינהאופירmale2005TRIMOREילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
מלאךעדיfemale2007טריאתלון מכבי חיפהילדות מתחת גיל 12 - מקצה 1,100 מטר
מנדליקירmale1970Goldmanבוגרים/ות - מקצה 10,450 מטר
מנינועהfemale2009מכבי ת"א - נשיםילדות מתחת גיל 12 - מקצה 1,100 מטר
מרוםרוניfemale2004Goldmanילדות מתחת גיל 16 - מקצה 1,900 מטר
סבגאילןmale1964בוגרים/ות - מקצה 10,450 מטר
פסחעדיmale2004ילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
פרייברוןהלליfemale2010עוצמה גדרהילדות מתחת גיל 12 - מקצה 1,100 מטר
קונליעמיעדmale1968בוגרים/ות - מקצה 10,450 מטר
קונלישחרmale2005ילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
קונקיגונןmale2006ללא מועדוןילדים מתחת גיל 14 - מקצה 1,900 מטר
קונקייותםmale2006ללא מועדוןילדים מתחת גיל 14 - מקצה 1,900 מטר
קלרמןעידוmale2004TRIMOREילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
קרשגלfemale2004טריאתלון מכבי חיפהילדות מתחת גיל 16 - מקצה 1,900 מטר
רוזינסקירונהfemale2003מכ. חיפה כרמלקדטיות מתחת גיל 18 - מקצה 3,130 מטר
רוזנבויםדניאלmale2003TRIMOREקדטים מתחת גיל 18 - מקצה 4,420 מטר
ריאןעבדאללה male2000Goldmanנוער מתחת גיל 20 - מקצה 8,440 מטר
שוורץדורmale2001TRIMOREנוער מתחת גיל 20 - מקצה 8,440 מטר
שטילמןגורmale2005TRIMOREילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
שטרןליהfemale2004Goldmanילדות מתחת גיל 16 - מקצה 1,900 מטר
שלואלוןmale2004TRIMOREילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
שמשנובmale2002אחרקדטים מתחת גיל 18 - מקצה 4,420 מטר
שפיראיתמרmale2004TRIMOREילדים מתחת גיל 16 - מקצה 2,400 מטר
שפיראגורmale2007Goldmanילדים מתחת גיל 14 - מקצה 1,900 מטר
ששוןתומרmale2008טריאתלון מכבי חיפהילדים מתחת גיל 12 - מקצה 1,100 מטר